top of page

*Legally sagatavo dokumentāciju laika periodā līdz 2 darba dienām un to iesniedz Uzņēmumu Reģistrā. Legally neatbild par Uzņēmuma Reģistra spēju izskatīt dokumentus solītajā laikā.

Reģistrē savu komercdarbību 2 dienu laikā* no jebkuras vietas Latvijā

UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJA

KĀ IZVĒLĒTIES SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS FORMU? 

Pilna kapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

kapitāla daļas neatrodas publiskā apgrozībā

dibinātāji var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas
 

(piemēram, mātes uzņēmums), vai to kombinācija

pamatkapitālu veido tās īpašnieku (t.i., dibinātāju, dalībnieku) ieguldījums - kapitāla daļas

minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 EUR

pamatkapitālu var apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu

Ja pamatkapitāls vai tā daļa tiek apmaksāta ar mantisko ieguldījumu, tad atkarībā no ieguldījuma lieluma, Legally piesaistīs sertificētu mantiskā ieguldījuma vērtētāju, kurš apliecinās ieguldījuma vērtību

CENA VIENA UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAI AR PVN: 100 EUR

 

Mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir slēgta komercsabiedrība, kuras:

kapitāla daļas neatrodas publiskā apgrozībā
dibinātāji/dalībnieki var būt tikai fiziskas personas, un to maksimālais skaits ir 5


pamatkapitālu veido tās īpašnieku (t.i., dibinātāju, dalībnieku) ieguldījums - kapitāla daļas

pamatkapitāls ir 1-2799 EUR

pamatkapitālu var apmaksāt tikai ar naudas ieguldījumu

Izpildinstitūciju (valde, padome) locekļi drīkst būt tikai Sabiedrības dibinātāji/dalībnieki

Kā iepriekš sagatavoties uzņēmuma reģistrācijas procesam?

Nepieciešams
bottom of page