top of page

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Reģistrē pie mums un saņem līdzfinansējumu līdz pat 75% no reģistrācijas izmaksām

Preču zīmju reģistrācija
Dizainparauga reģistrācija
Patenti
Pārstāvība strīdos par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem vai autortiesībām
Autortiesības

KĀPĒC IR VĒRTS REĢISTRĒT PREČU ZĪMI,DIZAINPARAUGU VAI IZGUDROJUMU?

Autortiesību aizsardzība

Jūs izveidosiet un aizsargāsiet savu biznesa intelektuālo īpašumu, dizainparaugu, izgudrojumu un līdzekļus, kas ieguldīti attīstībā jūsu izvēlētajos tirgos.

Konkurences priekšrocības

Jūs pasargāsiet sevi no nelabvēlīgiem konkurentiem - Jūsu zīmju, dizaina vai izgudrojuma viltošanas, kopēšanas vai identiska produkta, dizaina vai nosaukuma izmantošanas.

Ekskluzivitāte un reputācija

Jūs iegūsiet ekskluzivitāti un reputāciju - aizsargāsiet vērtības, kas saistītas ar jūsu zīmolu, saglabājot uzticamību.  

httpshugo.legallvvirtualais-asistentsdieselgate (5).png

Finansiāli ieguvumi

Reģistrējot preču zīmi Jūs vienmēr varēsiet gūt finansiālu labumu: ar franšīzes līgumu, licencēšanu vai tiesību uz preču zīmju nodošanu citiem.

Uzņēmumos, kuri ir intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) īpašnieki, ieņēmumi uz vienu darbinieku vidēji ir par 20 % augstāki nekā uzņēmumos, kuriem IĪT nepieder

IĪT īpašniekiem darbības rezultāti ir vidēji par 36 % augstāki patentu gadījumā, par 21 % augstāki preču zīmju gadījumā un par 32 % augstāki dizainparaugu gadījumā. 

 Kopumā ieņēmumi uz vienu darbinieku IĪT īpašniekiem ir par 55 % augstāki. 

 **Avots: EUIPO

Eksperta kvalifikācija

ruta-olmane.jpg

Rūta Olmane
Eiropas un Latvijas patentu un dizainparaugu advokāte, Patentpilnvarniece.

Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācijas biedre (LPPA), Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskā asociācija (AIPPI) biedre, Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijas (ECTA) pirmā un otrā viceprezidente.Darbības jomas:

Nacionālās un starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības, patentu tiesības, starptautiskā licencēšana, dizainparaugu tiesības, Eiropas preču zīmju tiesības, preču zīmju tiesības, pārstāvība lietās, tiesvedība

Tel: +371 27091775

Gustava Zemgala gatve 78

bottom of page